Sportovní koučink

Sportovní koučink

V současnosti jsou především vrcholoví sportovci pod neustálým tlakem a očekává se od nich neustále vysoká efektivita, která je ovlivněna nejenom fyzickou připraveností, ale také psychickou odolností.

Sportovní koučing je zaměřen na osobnostní rozvoj klienta a duševní stránku sportovního výkonu, které techniku nejvíce ovlivňuje.

Sportovní koučink je určen nejen pro vrcholové, ale i rekreační sportovce, kteří chtějí dosáhnout maximálních výsledků a tyto si dlouhodobě udržet. Pomáhá posílit mentální odolnost a maximálně využít vlastní potenciál apod.

Koučink je metoda s jejíž pomocí najdete svůj směr, cestu či cíl. Je nástroj k ulehčení procesu změny a překonání překážek.

 • Mentální nastavení mysli na vítězství
 • Rozvoj sportovní osobnosti a psychická příprava k vítězství
 • Schopnost neztrácet hlavu, ovládnutí stresu a využití ho ve svůj prospěch
 • Udržení koncentrace až do cíle
 • Schopnost věřit si v každé situaci
 • Využití Vašich silných stránek a rezerv k vítězství
 • Získání a udržení motivace ve svůj prospěch
 • Schopnost soustředit se na to podstatné
 • Odstranění vnitřních bloků jako je stres, strachy bránící v maximálním výkonu
 • Zvládnutí stresu a trémy při závodě – emoční stabilita a optimální aktivace před závodem a v jeho průběhu
 • Zvýšení sebedůvěry směrem k vítězství
 • Pozitivní myšlení a víra ve své schopnosti
 • Vizualizační techniky k dosažení cíle
 • Nalezení a využití vlastního potencionálu
 • Využití tlaku ve svůj prospěch
 • Držení sportovního záměru až do cíle
 • Správné rozložení sil po celé délce závodu
 • Omezené chování
 • Využití různých situací při výkonu
 • Naplánování času na správný výkon
 • Důvěra ve svůj výkon
 • Zpracování naučených omezujících vzorců chování
 • Držení záměru až do konce
 • Strach z toho, co kdyby …
 • Zesílení povědomého chování
 • Přípravná vizualizace před a na výkon
 • Momenty soustředění se
 • Koncentrace na specifické body a místa výkonnostní fáze