Rekonektivní léčení — Reconnective Healing®

Rekonektivní léčení — Reconnective Healing®

Rekonektivní léčení je způsob uzdravování, který je zde na planetě Zemi vůbec poprvé. Znovu nás spojuje s celým Vesmírem, stejně jako nás znovu spojuje s celým naším bytím a s tím, kdo jsme. Předpokládám, že je schopné nás napojit na Vesmír a na naši nejhlubší podstatu nejen skrze nový komplex léčivých frekvencí, ale dost možná přes zcela nové zóny. Realita jeho existence se už jasně ukázala jak v praxi, tak i ve vědeckých laboratořích.

Rekonektivní léčení trvá přibližně jednu hodinu. Je jen na Vás, kolik sezení budete chtít absolvovat. Doporučuji je jedno až tři sezení na daný problém, kvůli kterému jste se pro léčení rozhodli.

Rekonektivní léčení většinou vypadá a probíhá odlišně, než očekáváme. Někdy neproběhne tam, kde ho čekáme nebo chceme, ale proběhne tam, kde ho potřebujeme. Co se během léčení děje, to vám pravděpodobně nikdo nevysvětlí a nejspíš to ani nikdo neví..

Rekonektivní léčení je mimo čas a prostor. Je za hranicí našeho ega. Nikdo vám nebude říkat, co děláte dobře nebo špatně. Léčení prostě proběhne.