Regresní terapie

Regresní terapie

Regresní terapie zjednodušeně řečeno pracuje se vzpomínkovými návraty. Regresivní terapie je jinými slovy řízené vzpomínání pod vedením zkušeného terapeuta, který s vámi hledá příčinu aktuálních problémů.