TFT

TFT

Metoda TFT je založena na revoluční studii, která dokazuje, že většina našich chybných přesvědčení a negativních emocí je příčinou přerušení toku energie v lidském energetickém systému.

Nemůže-li energie plynule proudit, dochází ke zkratům, které mají za následek mentální a fyzické nesrovnalosti, ovlivňující naše emoční pohodlí a zdravotní stav.

Při práci na daném problému se poklepem rozpouštějí- odstraňují na energetických drahách, kterým říkáme meridiány negativní bloky, po odstranění negativního bloku, naše vzpomínky a identita zůstávají stejné, pouze negativní reakce a emoční bolest, prvotně propojená s problémem, vymizí. Tento výsledný efekt je trvalý tj. uvažujeme stále stejně, ale již bez zbytečné negace a špatné volby.

Snižování hmotnosti – stavy náhlé úzkosti – poruchy příjmu potravy – problémy ve vztazích (práce, přátelství, rodina, láska atd.) – kontrola pocitů hněvu a zlosti – reakce a chování dětí – dyslexie – alergie – astma – nespavost – sebeúcta – sebeocenění.