Hypnóza

Hypnóza

Nikdo nemůže být zhypnotizován proti své vůli. Zbavte se mýtů a předsudků z hypnoterapie. Pořád jste sami sebou, nasloucháte a chápete sami sebe. Uvědomujte si své vlastní možnosti a schopnosti. Jste napojeni na své nejvnitřnější já.

Někteří lidé se obávají ztráty kontroly nad situací během hypnózy. Prakticky však není možné přinutit člověka dělat něco, co sám nechce nebo co je v rozporu s jeho přesvědčením. Nikdo Vás neovládá, nenařizuje a nic nevnucuje.

Klient si z průběhu sezení vše pamatuje.

Terapie nemá vedlejší účinky na klienta.

Zjistěte si způsobilost terapeuta na základě dosaženého vzdělání v hypnoterapiích.

Co je to hypnóza?
Jedná se o stav relaxace, ve kterém komunikujeme s naším podvědomím a díky tomu zpracováváme naše problémy. Hypnóza je naprosto bezpečná.

Je pro někoho hypnóza nevhodná?
Není vhodné hypnotizovat člověka trpícího závažnými neurologickými nebo psychiatrickými potížemi.

Co se během hypnózy děje?
Je několik způsobů, jak hypnotický stav využít ke zlepšení situace klienta. Nejčastěji se působí přímo na daný problém. Během hypnózy se dosáhne maximálního uvolnění a jakoby očištění, takže kdo přišel nervózní, bývá po skončení seance zklidněný, a kdo přišel utlumený, bývá nabitý energií. Lze vyvolat i vzpomínky na nějakou velmi příjemnou událost, kterou dotyčný v hypnóze znovu prožije.

Jaké typy problémů lze pomocí hypnózy řešit?
* bolesti (např. hlava, krk, záda, ramena, ruce, klouby,….)
* poruchy spánku, ztráta energie, únava, úzkost
* fobie
* pocity strachu z výšek, hloubek, lidí, vody, uzavřených nebo volných prostor, ze smrti, hmyzu
* neschopnost koncentrace, smutek, nejistoty, poúrazové stavy, vztahové problémy, ……
* vztek, nedostatek sebevědomí
* závislosti (partnerské, kouření, čokoláda, …..)
* alergie. migreny, stres a ekzémy