Odvykání kouření

Odvykání kouření

Úspěšné odvykání kouření s hypnózou.

Chcete se konečně zbavit cigarety? Už jste se někdy pokusili přestat kouřit. Před několika dny nebo týdny? Stal jste se náladovým nebo úzkostným? Nebo se vám podařilo zůstat bez cigaret a získali několik kilo na víc? Pak jste znovu začali kouřit, abyste ztratili nadváhu? Úspěšné ukončení kouření hypnózou vyžaduje strategii:
Chování, které nemůžete změnit sami, je tvořeno dvěma částmi.

Za prvé, existuje složka zvyku. To znamená, že s určitým časem může být kouření spojeno s dalšími nesouvisejícími činnostmi.
Například kuřák spojuje kouření s uvolněním nebo pohodlným brzkým probuzením se.
Přetrvávající návyky mají také emocionální složku. Proto je tak obtížné změnit chování dlouhodobě.

Hypnóza se zabývá nevědomými emocionálními faktory odvykání kouření.

Za druhé, hypnóza je velmi účinná při odstraňování podvědomých bloků. Ve skutečnosti je pro tento úkol skutečně ideální! Hypnóza je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak přímo pracovat s podvědomou částí mysli a v důsledku toho provádět úspěšné ukončení kouření.

Míra úspěšnosti odvykání kouření hypnózou je zvláště vysoká.

Předpokládejme, že kouříte, abyste se vyrovnali s emocemi, jako je strach, frustrace, vztek, vina, nuda, osamělost nebo deprese. Nakonec se kouření stává tak potřebným, že ztratíte kontrolu.
Přístup hypnózy znamená trvalou změnu.

S hypnózou Vás navedu k lepší reakci na tyto emoce. Kouření (nebo jiné nutkavé chování) nesplňuje vaše pocity, ale krátce Vás odvádí od problémů. Pak přichází znovu pocit, který Vás nasměruje zpět k „sebepoškozujícímu chování“. Během společné práce spojujeme (vědomě a podvědomě) pocity s uspokojivou reakcí na ně. Tato práce posiluje Vaši schopnost ovládat budoucí chutě nebo je opravit navždy. Většinu témat lze řešit ve čtyřech až šesti sezeních.

Dva způsoby, jak přestat kouřit!

1.) Standardní program pro odvykání kouření se skládá ze třech individuálních sezení a byl navržen pro vysoce motivované osoby, které chtějí odložit svůj nepříjemný kuřácký zvyk.
Přestože pravděpodobně přestanete kouřit po prvním sezení, měli byste počítat se všemi třemi. Druhý a třetí je potřebný k trvalému ukotvení změn. Chci, abyste se po celý zbytek svého života stala nekuřáckou!

2.) Program pro silné kuřáky se také skládá z individuálních setkání a je určen pro ty, kteří se často pokoušeli zastavit to, co se ukázalo být nepříjemným a stresujícím zážitkem
Obvykle lidé kteří kouří déle než 15 let mají silné emocionální spojení se svým zvykem, který je třeba neutralizovat. To se děje v přibližně čtyřech až pěti sezeních.

První sezení dává kuřákovi naději a vede ho pomalu k hypnóze.

Existují lepší návyky než kouření.
Existuje dostatek důvodů, proč přestat kouřit např. :

Obnovíte kontrolu a zastavíte trvalé nutkání kouřit.
Ušetříte peníze a využijete je na něco, co opravdu chcete dělat.