logo

Vladimír Felkl

- terapeut a lektor NATIONAL GUILD of HYPNOTISTS

Hypnoterapie - kurzy hypnoterapie, hypnoporody


Certifikovaný lektor, terapeut, škola hypnózy, hypnoterapie, NLP, TFT terapie, rekonektivní léčení, regresní terapie, Reiky, rozvoj osobnosti, partnerské vztahy, poruchy spánku, odvykání kouření, nadváha, deprese.


Sportovní koučink


V současnosti jsou především vrcholoví sportovci pod neustálým tlakem a očekává se od nich neustále vysoká efektivita, která je ovlivněna nejenom fyzickou připraveností, ale také psychickou odolností.

Sportovní koučing je zaměřen na osobnostní rozvoj klienta a duševní stránku sportovního výkonu, které techniku nejvíce ovlivňuje.

Sportovní koučink je určen nejen pro vrcholové, ale i rekreační sportovce, kteří chtějí dosáhnout maximálních výsledků a tyto si dlouhodobě udržet. Pomáhá posílit mentální odolnost a maximálně využít vlastní potenciál apod.

Koučink je metoda s jejíž pomocí najdete svůj směr, cestu či cíl. Je nástroj k ulehčení procesu změny a překonání překážek.

 • Mentální nastavení mysli na vítězství

 • Rozvoj sportovní osobnosti a psychická příprava k vítězství

 • Schopnost neztrácet hlavu, ovládnutí stresu a využití ho ve svůj prospěch

 • Udržení koncentrace až do cíle

 • Schopnost věřit si v každé situaci

 • Využití Vašich silných stránek a rezerv k vítězství

 • Získání a udržení motivace ve svůj prospěch

 • Schopnost soustředit se na to podstatné

 • Odstranění vnitřních bloků jako je stres, strachy bránící v maximálním výkonu

 • Zvládnutí stresu a trémy při závodě – emoční stabilita a optimální aktivace před závodem a v jeho průběhu

 • Zvýšení sebedůvěry směrem k vítězství

 • Pozitivní myšlení a víra ve své schopnosti

 • Vizualizační techniky k dosažení cíle

 • Nalezení a využití vlastního potencionálu

 • Využití tlaku ve svůj prospěch

 • Držení sportovního záměru až do cíle

 • Správné rozložení sil po celé délce závodu

 • Omezené chování

 • Využití různých situací při výkonu

 • Naplánování času na správný výkon

 • Důvěra ve svůj výkon

 • Zpracování naučených omezujících vzorců chování

 • Držení záměru až do konce

 • Strach z toho, co kdyby …

 • Zesílení povědomého chování

 • Přípravná vizualizace před a na výkon

 • Momenty soustředění se

 • Koncentrace na specifické body a místa výkonnostní fáze


..