Kurzy hypnoterapie a autohypnózy

Kurz hypnoterapie a sebepoznání – 2019

Nejkomplexnější kurz hypnoterapie – nepřímá Eriksonova a přímá Elmanova. Komunikační techniky NLP v hypnoterapiích.
Minimálně 192 výukových hodin + další individuální praxe.
Kurz je sestaven a veden s individuálním přístupem tak, aby KAŽDÝ plně pochopil a zažil techniky, které jsou k dispozici.
Je intenzivní na praxi a sebepoznání, které dodává kurzistům sebevědomí v používání zdrojů, které dostane.
Specifické komunikace, které jsou základem mezi přáteli a v zaměstnání.
Kurz je určen jak pro laiky, tak pro Ty, co mají již zkušenost s hypnózou.
Je především šancí, jak pracovat sami na sobě.

Tématické okruhy kurzu

 • HYPNÓZA – příprava, uvolnění, usměrnění, technika, prohloubení sugescí, ukončení hypnózy, podněty
 • AUTOHYPNÓZA
 • IMAGINACE
 • INDUKCE
 • NEUROLINGVISTICKÉ  PROGRAMOVÁNÍ (NLP)
 • PODVĚDOMÍ
 • POSTHYPNOTICKÉ SUGESCE
 • PROGRESIVNÍ RELAXACE
 • PŘEPROGRAMOVÁNÍ
 • REGRESE
 • TRANS
 • SUGESCE – vědomé a nevědomé , podvědomé působení , jak se zvyšuje sugesce , přímé a nepřímé sugesce
 • AFIRMACE
 • RAPORT
 • TECHNIKY DOTAZOVÁNÍ PODVĚDOMÍ – postup, význam, odpovědi, upřesnění, uvolnění
 • PODMÍNKY A TECHNIKY NAVOZOVÁNÍ HYPNÓZY – vlastnosti hypnoterapeuta, hudba, pomůcky k navození   tranzu, očekávání úspěchu,
 • TECHNIKY
 • MOŽNOSTI A MEZE HYPNÓZY
 • ZÁKONY HYPNÓZY
 • KDY SE HYPNÓZA NESMÍ POUŽÍVAT

ALE     H L A V N Ě    P R A X E ……

Podmínky přijetí do kurzu

Předpokladem pro případné přijetí do kurzu je osobní pohovor s lektorem a bližší informace je možné získat e-mailem hypnoterapie@centrum.cz nebo telefonicky na čísle +420 777 133 539 (jen sms – pro případ práce s klientem, posléze zavolám).

Přihláška bude považována za závaznou v okamžiku zaplacení zálohy.

Cena kurzu, splátky

Záloha je NEVRATNÁ v celé výši a činí 12 000,- Kč (zaplacení do konce listopadu roku 2018 nebo dle dohody).

Dále je každý z dvanácti víkendů honorovaný částkou 2 400,- Kč. Při zaplacení celé částky najednou je cena 28 800,- Kč (do 31. 12. 2018)+ záloha (do konce listopadu).
V ceně tohoto kurzu jsou zahrnuty i studijní materiály, certifikát a občerstvení.

Záloha i kurzovné se zasílá na účet č. 2700632075/2010 (Fio Bank). Do poznámky prosím uveďte Vaše příjmení a jméno.

Kurz je rozdělen do 12 celků v následujících termínech:
12. – 13. ledna 2019
2. – 3. února 2019
2. – 3. března 2019
6. – 7 dubna 2019
4. – 5. května 2019
1. – 2. června 2019
13. – 14. července 2019
3. – 4. srpna 2019
31. srpna – 1. září 2019
5. – 6. října 2019
2. – 3. listopadu 2019
30. listopadu – 1. prosince 2019 (certifikace)

!!! Termíny jsou předběžné a na prvním setkání je možná domluva ohledně termínů konání jednotlivých lekcí, které začínají v 9 hodin ráno, pokud nebude dopředu dohodnuto jinak a to v kanceláři – v sekci Kontakty.

V případě nejasností, upřesnění či dalších informací mne prosím kontaktujte.

!!! POZOR KAPACITA KURZU OMEZENA z důvodu zachování vysoké kvality výuky a přístupu k účastníkům kurzu!!!!!

Těším se na Vás
Vladimír Felkl
Hypnose Master – C.H. (Certified Hypnoterapist)
B.C.H. (Board Certified Hypnoterapist) – certifikovaný instruktor hypnózy a kouč