Citáty

„Jste-li rádi nešťastni,
pak zůstaňte nešťastni,
ale nezapomeňte, že jste si to
vyhledali sami.
A nestěžujte si.
Nikdo jiný není za to zodpovědný.
Je to vaše drama.
Když tomu tak chceš,
když rád trpíš
a chceš svůj život strávit v neštěstí,
pak je to tvá vůle, tvá divadelní hra.
Ty ji hraješ a hrej ji dobře!
Ale pak nechoď za jinými lidmi
a neptej se, jak se vymanit
z neštěstí.
To je absurdní.
Neptej se žádného osvíceného
mistra ani gurua, jak se může stát
člověk šťastný.
Na to dávají odpověď jen takzvaní
guruové, protože jste hloupí.
Tvoříte si své neštěstí sami
a pak jdete a ptáte se jiných, jak
byste mohli vše napravit.
A tak to budete dělat i dál,dokud nepostřehnete, co děláte.
Pokuste se přece, nyní v tomto
okamžiku být radostní a šťatní.“
Osho, Cesta bílého oblaku (Meduňka 8/2008,str.30)

Každé ráno – v Africe
– se probudí gazela.
Dobře ví, že musí běžet
rychleji než lev,
jinak bude zabita.
Každé ráno – v Africe
– se probudí lev.
On ví, že musí běžet
rychleji než gazela,
jinak zemře hlady.
Když vychází sluce,
nezáleží na tom, jestli jsi lev
nebo gazela: uděláš nejlépe,
když se dáš do běhu!
(Shakespeare)